Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa

Jakso 5: Sääntely

Episode Summary

Miten pahassa sääntelysolmussa Suomi on muun Euroopan mukana, kun yritämme viedä ihmiskeskeistä, eettisesti kestävää yhteiskuntaa ja datataloutta kohti tekoälyn aikakautta? Vastauksia mukana etsimässä Taru Rastas liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä.

Episode Notes

Sääntely luo yhteiset toiminnan raamit yhteiskunnan kaikille toimijoille. Vuosikymmenten aikana muotoutunut sääntelykehikko on kuitenkin rakentunut erityisesti analogisen maailman ehdoilla. Miten pahassa sääntelysolmussa Suomi on muun Euroopan mukana, kun yritämme viedä ihmiskeskeistä, eettisesti kestävää yhteiskuntaa ja datataloutta kohti tekoälyn aikakautta? Vastauksia mukana etsimässä Taru Rastas liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Tomi Hytönen valtiovarainministeriöstä.